Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

somebunny
somebunny
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viael-kaktus el-kaktus
Sponsored post
soup-sponsored
somebunny
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi viamothsdevourer mothsdevourer
somebunny
somebunny
3571 bd1c 420
Reposted fromwstawaj wstawaj viarzzkropka rzzkropka
somebunny
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka

May 25 2019

somebunny
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

May 06 2019

somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
somebunny
somebunny
2306 daaa 420
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
somebunny
9082 b8b1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
somebunny

April 28 2019

somebunny
3601 ef22 420
rodzinne. 

April 27 2019

somebunny
2612 9cc6 420
Reposted fromfor-witches for-witches viamowmihou mowmihou
somebunny
2182 76a1 420
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme
somebunny
1676 8037 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoxygenium oxygenium
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
somebunny
0048 549d 420
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...