Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

somebunny
9557 d4dc 420
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
somebunny
6072 7a74 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
somebunny
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawszystkodupa wszystkodupa
somebunny
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
somebunny
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
somebunny
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
9413 cf6b 420
somebunny
9992 3767 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa

October 28 2018

somebunny

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
somebunny
9818 ee4d 420
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
somebunny
3954 866a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiejmniej miejmniej
somebunny
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
somebunny
5993 c82a 420
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viakyszz kyszz
somebunny
3351 a3ff 420

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakyszz kyszz
0584 d024 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
somebunny
2333 f77a 420
Reposted fromdailylife dailylife viawiksz wiksz

October 22 2018

somebunny
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

October 21 2018

somebunny
1863 deaa 420
Reposted from4777727772 4777727772 viael-kaktus el-kaktus
somebunny
8855 5344 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl