Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

somebunny
somebunny
9781 d448 420
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viapuszkamileny puszkamileny
somebunny
8278 802e 420
Reposted frompixielark pixielark viaszydera szydera
somebunny
somebunny
Reposted fromseleneskin seleneskin viaszydera szydera
somebunny
7900 e54a 420
Jadwiga Sawicka
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
2712 8039 420
Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore
somebunny
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
somebunny
4168 3428 420
Reposted frompiehus piehus viasalami salami
somebunny
somebunny
3266 f7ad 420
Reposted frommart6na mart6na viaszydera szydera
somebunny
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
somebunny
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viathatwasntadream thatwasntadream
somebunny
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
somebunny

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viathatwasntadream thatwasntadream
5857 5ceb 420
Reposted fromerial erial viabylejaka bylejaka
somebunny
1625 5d67 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamiejmniej miejmniej
somebunny
Rozmowa z Zygmuntem Baumanem: 

Myśli pan, że papierowa książka zniknie?
- Nie sądzę, bo to jest jednak szczególna przyjemność dla wielu ludzi. Ja na przykład bardzo lubię papierowe książki. M.in. dlatego, że jak czytam, to lubię podkreślać w nich to, co zwróciło moją uwagę. Lubię też zaginać rogi, żeby wiedzieć, jak do tego trafić. 

Pan niszczy książki?! 
- Przeciwnie, ja je personalizuję.

A dlaczego zrezygnował pan z Kindle'a?
- Bo próbowałem zaginać ekran, ale się nie dało 


Reposted fromhomoludens homoludens viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl