Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

somebunny
2023 afcb 420
Reposted fromdzony dzony viacheersbaby cheersbaby
somebunny
somebunny
7647 7701 420
Reposted fromoutoflove outoflove viacheersbaby cheersbaby
somebunny
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStoneColdSober StoneColdSober
6637 9c31 420

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

August 09 2017

somebunny
4053 9880 420
somebunny
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakochajmnie kochajmnie
somebunny

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyinstantneed myinstantneed
somebunny
3617 6e8e 420
somebunny
Moomin
Reposted fromsfeter sfeter viasarazation sarazation
8743 0ca7 420
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
somebunny
5587 1eab 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
somebunny
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
1393 e425 420
Reposted fromkimik kimik
0760 6080 420

- by -irenkapatrzy- #flickstackr

Flickr: https://flic.kr/p/X3G2ma

Reposted fromkimik kimik

August 08 2017

5584 7ce4 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
somebunny
5614 636d 420
Reposted fromkarahippie karahippie
somebunny
somebunny
somebunny
Reposted frompeper peper viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl