Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2018

somebunny
6556 d778 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
7865 7f41 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
somebunny
Reposted fromPoranny Poranny viaworthit worthit
somebunny
5797 a92d 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
2706 b146 420
Reposted frompiehus piehus via4777727772 4777727772
somebunny
Reposted fromlifeless lifeless viarzzkropka rzzkropka
somebunny
6763 f5eb 420
Reposted fromzciach zciach viawiksz wiksz

June 06 2018

2391 6f35 420

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

somebunny
7100 db2e 420
Reposted fromseaweed seaweed viaworthit worthit
somebunny
9232 eb0c 420
Reposted fromseaweed seaweed
somebunny
Talent to tylko wielka cierpliwość.
— Anatol France
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaworthit worthit
somebunny
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaworthit worthit
somebunny
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
somebunny
2512 1ec9 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viabadblood badblood
somebunny
Twoim najgorszym wrogiem jest twój własny umysł. On cię wiąże, on cię krępuje.
— Andrzej Ziemiański – Achaja - Tom I
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme

June 05 2018

somebunny
6695 350e 420
somebunny
7288 ff68 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl