Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

somebunny
3149 51ba 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
somebunny
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
somebunny
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

somebunny
5643 608a 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
somebunny
somebunny
9911 bf38 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
8597 a038 420
Reposted fromfungi fungi viaoxygenium oxygenium
1031 3b1e
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viakochajmnie kochajmnie
somebunny
8100 fd26 420
Reposted fromnaplimak naplimak viamiejmniej miejmniej
somebunny
0092 11f4 420
Reposted fromartlover artlover
somebunny
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaartlover artlover
somebunny
7070 2688 420
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa

April 21 2018

somebunny
1767 52a0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream
somebunny
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
1351 48ab 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoxygenium oxygenium
2413 eb20 420
Reposted fromblutelf blutelf viaoxygenium oxygenium
somebunny
przybądź i jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję.
— leopold staff
Reposted fromdried dried via4777727772 4777727772
somebunny
1089 1538 420
Reposted from4777727772 4777727772
somebunny
1082 0a37 420
Reposted from4777727772 4777727772 viamiejmniej miejmniej
somebunny
3562 ef00 420
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viabeattman beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl