Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

somebunny
Wydaje mi się to trochę śmieszne, no bo przyznaj, że każda wielka miłość ma w sobie coś upokarzającego i śmiesznego.
— J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka
Reposted frompanimruk panimruk viaflimko flimko
somebunny
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viaflimko flimko
somebunny
2249 cc2b 420
Reposted fromposzum poszum viasalami salami
somebunny
6979 c8da 420
Łódź, ul. Podrzeczna
somebunny
3252 b60f 420
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viakarmawraca karmawraca
somebunny
Jest w niej coś, do czego nie chciała się przyznać.
— Nicholas Sparks "Ostatnia piosenka""
Reposted fromszyszka szyszka viazamknioczy zamknioczy
somebunny

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viazamknioczy zamknioczy
somebunny
0265 74f4 420
Reposted fromzamknioczy zamknioczy
somebunny
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazamknioczy zamknioczy
somebunny
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viazamknioczy zamknioczy
somebunny
0927 c311 420

March 29 2017

somebunny
3659 4092 420

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viashakeme shakeme
7990 eab5 420
Reposted fromwowimtired wowimtired viatoniewszystko toniewszystko
8784 9783 420

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viatoniewszystko toniewszystko
somebunny
5476 d3a0 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
somebunny
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
somebunny
somebunny
2802 9a5b 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viamyinstantneed myinstantneed
9572 ef2f 420

nuaideia:

Igor Palmin 
Moscow, 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
somebunny
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamyinstantneed myinstantneed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl