Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

somebunny
somebunny
9867 6f14 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
3336 6d52 420

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

somebunny
4915 5917 420
somebunny
3002 bc89 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viapsychoviolet psychoviolet
somebunny
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBloodMoon BloodMoon
somebunny
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
somebunny
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaszarakoszula szarakoszula
somebunny
5330 e8e5 420
mistrzostwo! :D
somebunny
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viamyinstantneed myinstantneed
8379 c5b0

asapscience:

Fibonacci all day, every day [http://bit.ly/2jiUBF6]

Reposted fromplan9 plan9 viamyinstantneed myinstantneed
7303 554e 420
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamyinstantneed myinstantneed
somebunny
Nie lubię. Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.
Reposted fromGeniusz Geniusz viamyinstantneed myinstantneed
somebunny
somebunny
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromflorentyna florentyna viamyinstantneed myinstantneed

February 26 2017

somebunny
4287 78f5 420
Reposted fromtransliteracja transliteracja viajeannes jeannes
somebunny
Reposted frommr-absentia mr-absentia viajeannes jeannes
1419 2448 420
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viabrzask brzask
5009 8d5b 420
somebunny
2449 e194 420
Reposted frommarzyciel marzyciel viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl