Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

somebunny
7110 098c 420
Reposted fromdziecko dziecko viainvisibile invisibile
somebunny
9174 d27d 420
Reposted fromClary Clary viacheersbaby cheersbaby
7398 d009 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
7696 cb80 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
somebunny
7028 d530 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

September 20 2017

somebunny
8153 5b6c 420
Reposted frompeper peper viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 18 2017

somebunny
1967 4745 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaelusive elusive
somebunny
1382 b94c 420

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

somebunny
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
1839 f60f 420

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn viaszarakoszula szarakoszula
somebunny
5268 764f 420
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera
somebunny
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viathatwasntadream thatwasntadream
somebunny
Niektórzy nie potrafią iść naprzód. Marnują życie, czekając na osobę, której nie mogą mieć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream

September 16 2017

somebunny
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon vianawrocka nawrocka
somebunny
1542 b2f7 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaszydera szydera
somebunny
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
somebunny
0983 734e 420
Reposted frompugul pugul viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl