Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viaescapism escapism
somebunny
8596 fe8c 420
somebunny
4205 30a3 420
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viapoppyseed poppyseed
somebunny
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
somebunny
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
somebunny
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
somebunny
somebunny
0499 3c8e 420
Reposted fromonlyman onlyman viabadblood badblood
somebunny
4375 75df 420
Reposted from777727772 777727772 vialadypsychosexy ladypsychosexy
9372 5ccf 420
Reposted fromfujitsuh fujitsuh vialadypsychosexy ladypsychosexy
somebunny
Reposted frombluuu bluuu vialubiew0 lubiew0
somebunny
4312 1b74 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viacheersbaby cheersbaby
3136 7d7f 420
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
somebunny
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeattman beattman
somebunny
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeattman beattman

February 15 2018

somebunny
somebunny
somebunny
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.

February 08 2018

somebunny
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl