Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

somebunny
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
somebunny
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
Reposted fromnonecares nonecares viaszydera szydera
somebunny
6031 f558 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabrzask brzask
somebunny
9879 c2aa 420
Reposted fromolakocie olakocie
somebunny
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viawiecznosci wiecznosci
somebunny
3563 6850 420
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
4148 56d3 420

thisaintnomuddclub:

Ian McKellen, 1974. Photo by George Wilkes

May 27 2017

somebunny
3630 6508 420
somebunny
2593 84f4 420
Reposted fromGIFer GIFer viano-longer-kore no-longer-kore
9589 566d 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakyszz kyszz
somebunny
3468 5d23 420
Reposted fromkrzysk krzysk viamadadream madadream
somebunny
3523 7fb8 420
Reposted fromsarazation sarazation viamadadream madadream
somebunny
9711 cbd5 420
Reposted fromkarahippie karahippie
somebunny
1070 0bc1 420
Reposted fromrol rol viapoppyseed poppyseed
somebunny
6536 0533 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viapoppyseed poppyseed
somebunny
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamadadream madadream
somebunny
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
9972 2ffd 420

1337tattoos:

tattooist_silo

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl