Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

somebunny
6665 8c5c 420
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
somebunny

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

somebunny
1000 2f32 420
Reposted frommoomins moomins viacholera cholera
7728 5a6d 420
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme
somebunny

October 12 2017

4698 7461 420
Reposted fromdivi divi viamiejmniej miejmniej
3474 bf8f 420
Reposted fromkimik kimik viahelenburns helenburns
somebunny
8440 c73f 420
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme
somebunny
Reposted fromshakeme shakeme
somebunny
Kiedyś za bardzo zależało mi na ludziach. Za bardzo się do nich przywiązywałam i za szybko ufałam. Dzisiaj to ja się od nich oddalam i czekam na ich krok. Dzisiaj to ja jestem tą, o którą trzeba walczyć. Zmieniłam się. Zrozumiałam, że nie warto się ścierać dla kogoś, kto nie ściera się dla ciebie.
— inmost-thoughts.blog.onet.pl
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
somebunny
Sama widzisz jak to jest,   Opór się boję,   A na zdjęciach tego nie widać.   Tej informacji nie ma na profilach   I albo Cię odwiozę albo, jeśli chcesz,   Możesz kimać tutaj, doczekamy jutra.   I tak planowałem spać na podłodze,   Bo to zdrowe, ja tak czasem robię.
— Bitamina
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
9936 abfc 420
somebunny
7638 f936 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viahysterie hysterie

October 10 2017

Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson – Pamiętniki Tatusia Muminka

somebunny
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
Reposted frompsychodelicja psychodelicja viawiecznosci wiecznosci
somebunny
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad"
Reposted fromriseme riseme viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl